Restriktioner

Forsamlingsforbud på max. 5 personer er nu gældende på offentlige områder. 

Dvs. max 5 i ridehallen. Ryttere har fortrinsret, så evt. forældre må være i rytterstuen. Også her max. 5 personer. 

Begræns opholdet i hallen til max. 1 time. 

På grund af restriktionerne tager vi ikke imod nye tilmeldinger til ridehuskort eller 10-turskort.

Vis hensyn til hinanden.

______________________________________________________________


OBS! Mere tid til løsspringning


Der har været stor interesse for løsspringning, så derfor udvides tidsrummet fra 1. februar.

Samtidig indføres et booking-system, så man fremover skal tilmelde sig på en liste i ridehallen.

Det er stadig kun første søndag i måneden fra kl. 8-12.

Man forpligter sig til at hjælpe med opstilling og nedtagning af spring og løbebane.

Løsspringningen foregår på eget ansvar.


Bestyrelsen