Vi glæder os til at se dig til .....

Generalforsamling i GERF
Onsdag 7. marts 2018 kl. 18.30

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af 2 suppleanter 
7. Valg af revisor
8. Fastsættelse af kontingent
9. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen indsendes til foreningen
senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen